GDPR


POLITICA DE SECURITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL SC. SOLEXFIN SRL

Protejarea siguranţei şi securităţii datelor dumneavoastră este extrem de importantă pentru SC. SOLEXFIN S.R.L., societate comercială română înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9471/2004, Bucureşti, CIF 16504110, avand sediul social în Blvd.Gheorghe Sincai, nr.2, bl.4, sc.C, et.4, ap.76 ,Sector 4, Bucureşti, telefon 0745.250.570, prin urmare activităţile desfăşurate de către companie sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă referitoare la protecţia siguranţei şi securităţii datelor. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul 11218/26.05.2009
Scopul acestei Politici de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (denumită în continuare „Politica de Securitate”) este de a stabili măsurile tehnice şi organizatorice adecvate și responsabilitățile angajaților SC. SOLEXFIN S.R.L. cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Accesând website-ul www.imobiliarevaluator.ro , toţi utilizatorii sunt de acord să respecte termenii de utilizare şi legislaţia în vigoare.
În conformitate cu prevederile legale pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, SC. SOLEXFIN S.R.L. prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime, în scopuri de marketing şi ofertare, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor de evaluări ale proprietăţilor mobiliare şi imobiliare.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.
SC. SOLEXFIN S.R.L. certifică faptul că îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal şi se supune următoarelor reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal:
• datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
• datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri;
• datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate;
• datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt exacte şi dacă este cazul, actualizate;
• datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioada mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate;
• datele cu caracter personal se prelucreaza în conformitate cu drepturile persoanei vizate prevăzute de lege;
• se vor lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului în care sunt colectate şi pentru care vor fi prelucrate, să fie şterse sau rectificate; se vor lua măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
• datele cu caracter personal nu pot fi transferate către o ţară sau teritoriu din afara UE şi SEE, decât în condiţiile în care acea ţară sau teritoriu asigură un nivel de protecţie adecvat pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal;
SC SOLEXFIN S.R.L. utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreuna cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

1.PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de SC. SOLEXFIN S.R.L. cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
Datele cu caracter personal sunt colectate de SC. SOLEXFIN S.R.L. în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.
Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.
Datele cu caracter personal nu se stochează de SC. SOLEXFIN S.R.L. pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate sau pentru respectarea cerinţelor legale.
SC. SOLEXFIN S.R.L. a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate.
Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
Prin utilizarea serviciilor de telecomunicaţii pentru accesarea website-ului nostru (www.imobiliarevaluator.ro), datele dumneavoastră de comunicare (de exemplu adresa internet protocol address sau datele de utilizare, de exemplu informaţiile de la început, de la sfarsit şi extinderea fiecărui acces, precum şi informaţiile de telecomunicatţi pe care le-aţi accesat sunt generate tehnic şi pot relaţiona inteligibil la datele personale.
În măsura în care există vreo necesitate de compilare, vor fi efectuate colectarea, procesarea şi utilizarea datelor dumneavoastră de comunicare sau de utilizare în conformitate cu cadrul legal aplicabil referitor la protecţia datelor personale.
Când accesaţi website-ul www.imobiliarevaluator.ro , putem utiliza anumite date pentru a monitoriza gradul de atracţie al paginilor noastre de internet şi implicit pentru a imbunătăţi performanţa site-ului şi conţinutul.
Atunci când vizionaţi website-ul www.imobiliarevaluator.ro , cu acordul dvs., putem stoca unele date pe calculatorul dumneavoastră sub forma unor “cookies”, pentru a recunoaşte automat acest calculator la următoarea vizită.
Aceste cookies ne pot fi de ajutor în mai multe feluri, de exemplu prin faptul ca ne permit să identificăm un serviciu sau un tip de pariere sau o preferinţă anume, pentru a veni mai bine în întâmpinarea intereselor dumneavoastră sau pentru a stoca o eventuală parolă sau user pentru a nu mai pierde timp cu înregistrarea de fiecare dată când accesaţi website-ul nostru.
Daca nu doriţi să primiţi cookies vă rugăm să configurati browser-ul dumneavoastră de internet astfel încât să ştergeţi tot ce înseamnă cookies de pe unitatea centrală a calculatorului, sa le blocaţi sau să primiţi un avertisment înainte ca o cookie sa fie salvată.

2.Categoriile de date și scopul utilizării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politică de Securitate includ elemente de identificare de tipul nume şi prenume, sex, data şi locul naşterii, vârstă, cetăţenie, telefon/ fax, adresa de domiciliu/ reşedinţă, adresă de e-mail, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/ paşaportului, loc de muncă, profesie, formare profesională – diplome – studii, date bancare sau alte asemenea, care servesc la identificarea dumneavoastră sau a persoanelor care vă reprezintă ori pe care le reprezentaţi.
Astfel, putem colecta și procesa următoarele date personale:
• Datele de identitate și de contact, inclusiv numele dvs., adresa, numărul de telefon, data nașterii și alte date personale referitoare la preferințele dvs. relevante pentru serviciile noastre;
• Datele financiare și de plată, inclusiv contul dvs. bancar și alte date necesare pentru procesarea plăților și prevenirea fraudei;
• Informații despre afaceri, inclusiv informații furnizate în cursul relației contractuale sau furnizate în mod voluntar de dvs. sau organizația dvs.;
• Datele de profil și de utilizare, inclusiv preferințele dvs. în primirea informațiilor de marketing de la noi, preferințele dvs. de comunicare și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru web;
• Datele tehnice, inclusiv informațiile colectate în timpul vizitelor dvs. pe site-ul nostru, adresa IP (Internet Protocol), tipul și versiunea browserului, tipul dispozitivului, setarea fusului orar și alte detalii despre vizita dvs. pe site-ul nostru și despre resursele pe care le accesați;
• Informații despre curriculum vitae: vă putem colecta, păstra și utiliza datele dvs. de contact și alte informații cuprinse în curriculum vitae și în scrisoarea de intenție, precum și orice referințe furnizate sau obținute în scopul procesării cererii și recrutării generale și scopuri de selecție si angajare;

3.Tipurile de informații pe care le colectăm
Colectăm informațiile dvs. personale atunci când ni le furnizați. „Informații personale” reprezintă orice informație care poate fi utilizată pentru identificarea dvs. Este posibil să colectăm automat anumite informații atunci când utilizați, accesați sau interacționați cu site-ul nostru. Putem colecta informații din alte surse, cum ar fi platformele de social media care pot împărtăși informații despre modul în care interacționați cu conținutul nostru social media.

4.Cum colectăm datele dvs. personale?
Condițiile în care putem colecta date personale despre dvs. includ:
• atunci când dvs. sau societatea dvs. solicitați o oferta comercială de la noi sau clientţi noştri sau utilizați oricare dintre serviciile noastre;
• atunci când vă trimitem o cerere de oferta, o solicitate din partea vreunui client al socităţii noastre;
• atunci când ne contactați sau vă contactăm prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace electronice sau în scris sau când ne furnizați în mod direct alte informații, inclusiv în conversații cu consultanții și personalul nostru;
• atunci când dvs. sau organizația dvs. navigați, completați un formular sau faceți o solicitare sau interacționați în alt mod pe site-ul nostru web sau pe alte platforme online;
• când participați la evenimente sociale organizate de societatea noastră pentru diverşi clienţi;
• pentru recrutare și selecție.
SC. SOLEXFIN S.R.L. va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră în scopuri precum reclamă, marketing și publicitate, statistică, organizarea de seminarii, alte evenimente (inclusiv delegații, conferințe și târguri), pentru emiterea oricăror documente financiar-contabile, încheierea de contracte ori alte acte necesare în activitatea SC. SOLEXFIN S.R.L
Datele personale sunt destinate utilizării de către SC. SOLEXFIN S.R.L. și sunt colectate prin persoane desemnate în acest sens. O parte din aceste date pot fi comunicate către parteneri contractuali sau terte personae ce au legatura cu activitatea societăţii SC. SOLEXFIN SRL
Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor de către SC. SOLEXFIN S.R.L. se va face doar cu acordul explicit al părinților sau al altor reprezentanți legali.

5.Execuția copiilor de siguranță
Sistemul informatic efectuează la intervale de timp deteminate, în mod automat, un back-up al bazelor de date, pentru o eventuală recuperare a datelor, în cazul pierderii, distrugerii sau disfuncționalității sistemelor informatice.
Societatea stabilește intervalul de timp la care se vor executa copiile de siguranță ale bazelor de date cu caracter personal, precum și ale programelor folosite pentru prelucrările automatizate. Utilizatorii care execută aceste copii de siguranță sunt numiți de operator, într-un număr restrâns. Copiile de siguranță se stochează într-un safe box cu acces restricționat, aflat într-o altă încăpere față de cea în care se efectuează copia de siguranță.

6.Prelucrarea datelor personale
Putem prelucra datele dvs. personale în legătură cu oricare dintre scopurile menționate mai sus, pe unul sau mai multe dintre următoarele motive legale:
• deoarece este necesar ca noi să facem acest lucru pentru a ne indeplini obligaţii contractuale sau un alt acord;
• să ne conformăm obligațiilor legale, precum și să menținem evidențe;
• deoarece interesele noastre legitime sau contractuale sau cele ale unui terț beneficiar al datelor dvs. personale fac prelucrarea necesară, cu condiția ca aceste interese să nu fie suprimate de interesele dvs. sau de drepturile și libertățile fundamentale;
• deoarece ne-ați dat în mod expres consimțământul dvs. de a procesa datele dvs. personale în acest mod.
Vă vom oferi informații legate de marketing şi ofertare numai după ce, în cazul în care ați cerut în mod legal acest lucru, ați optat pentru a primi aceste comunicări și v-am oferit posibilitatea de a vă dezactiva în orice moment.
Nu vom folosi datele dvs. personale pentru a lua decizii automate care afectează sau creează alte profiluri decât cele descrise mai sus.

7.Dezvăluirea datelor dvs. personale
Putem împărtăși datele dvs. personale:
• cu terțe părți, inclusiv anumiți clienți sau furnizori de servicii care legătură cu serviciile furnizate de societatea noastră, cum ar fi agenți imobiliari, dezvoltatori imobiliari, potențiali chiriași, cumpărători, bănci, executori judecăatoreşti consultanți, experți sau orice alți specialiști;
• dacă am colectat datele dvs. personale în cursul furnizării de servicii către oricare dintre clienții noștri, este posibil să le dezvăluim acelui client și dacă acest lucru este permis de lege altor persoane în scopul furnizării acestor servicii;
• cu autoritățile fiscale, judecătorești, autoritățile de aplicare a legii, organele de reglementare, funcționarii guvernamentali sau avocații sau orice alte părți, în cazul în care este în mod rezonabil necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei creanțe legale sau echitabile sau în scopul unui proces de soluționare alternativă a litigiilor.

8.Securitatea datelor dvs. personale
Am implementat măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea accidentală a datelor dvs. personale, utilizarea sau accesarea neautorizată, modificarea sau dezvăluirea datelor dvs. personale.
De asemenea, am introdus proceduri pentru a face față unei încălcări suspecte a datelor cu caracter personal și vă vom notifica pe dvs. și pe orice autoritate de reglementare aplicabilă despre o încălcare a legislației în cazul în care suntem obligați din punct de vedere legal să procedăm astfel.

9.Computerele și terminalele de acces
Computerele și alte terminale de acces sunt instalate în încăperi cu acces controlat, care se pot încuia. Dacă computerele sunt deschise și asupra lor nu se acționează o perioadă dată, stabilită de operator, sesiunea de lucru se închide automat.
Utilizatorii sunt instruiți, astfel încât bazele de date cu informațiile cu caracter personal să fie închise, în cazurile când acestea sunt deschise, dacă prin preajmă se află persoane neautorizate.
Serverele care găzduiesc bazele de date pot fi accesate doar în mod controlat, pe baza de drepturi de acces.

10.Fișierele de acces
Societatea ia măsuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie înregistrată într-un fişier de acces (numit log la prelucrările automate) sau într-un registru pentru prelucrările manuale de date cu caracter personal, stabilit de operator.
Informaţiile înregistrate în fişierul de acces sau în registru vor fi:
• codul de identificare (numele utilizatorului pentru bazele de date cu caracter personal manuale);
• numele fişierului accesat (fişei);
• numărul înregistrărilor efectuate;
• tipul de acces;
• codul operaţiei executate sau programul folosit;
• data accesului (an, lună, zi);
• timpul (ora, minutul, secunda).
Pentru prelucrările automate aceste informaţii vor fi stocate într-un fişier de acces general sau în fişiere separate pentru fiecare utilizator.
Operatorul este obligat să păstreze fişierele de acces cel puţin 5 sau 10 ani, pentru a fi folosite ca probe în cazul unor investigaţii. Dacă investigaţiile se prelungesc, aceste fişiere se vor păstra până la finalizarea investigațiilor și a oricăror acțiuni în legătură cu acestea.
Fişierele de acces trebuie să facă posibilă identificarea de către operator sau de către persoana împuternicită a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv anume, în vederea aplicării unor sancţiuni sau a sesizării organelor competente.

11.Sistemele de telecomunicații
SC. SOLEXFIN S.R.L. prin utilizatorii autorizați, realizează periodic controlul autentificărilor şi tipurilor de acces pentru detectarea unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte folosirea sistemelor de telecomunicații. Prin sistemele de telecomunicaţii se vor transmite numai datele cu caracter personal strict necesare.

12.Instruirea personalului
Utilizatorii care au acces la bazele de date cu caracter personal sunt instruiți cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001, la cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal prevăzute de Ordinul nr. 52/2002, cu privire la dispoziţiile politicii de securitate IT a SC. SOLEXFIN S.R.L. precum şi cu privire la importanța menținerii confidențialității acestora și riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.
Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal vor fi avertizați prin mesaje care vor apărea pe monitoare în timpul activităţii. Utilizatorii sunt obligaţi să îşi închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă.

13.Folosirea computerelor
Pentru menţinerea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor informatici) SC. SOLEXFIN S.R.L. a luat următoarele măsuri:
• a interzis folosirea de către utilizatori a programelor software care provin din surse nesigure;
• utilizatorii nu au drepturi de administrator pe computere, prin urmare nu pot instala programe software fără a anunța compartimentul care asigură suportul tehnic;
• se utilizează software cu licență;
• utilizatorii au fost instruiți cu privire la Politica de securitate şi la celelalte politicile generale de operare, inclusiv pericolul reprezentat de virușii informatici;
• computerele sunt protejate cu programe antivirus;
• se monitorizează activitatea utilizatorului și este restricționat accesul acestuia la imprimante

14.Imprimarea datelor
Imprimarea datelor cu caracter personal se va realiza numai de către utilizatorii desemnați și numai în scopul precizat în prezentele reguli şi numai pentru desfăşurarea activităţii societăţii.

15.Actualizarea datelor personale despre dvs.
În cazul în care oricare dintre datele personale pe care ni le-ați furnizat se schimbă, de exemplu dacă vă schimbați adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice solicitare pe care ați făcut-o de la noi sau dacă ați conștientizat că avem date personale inexacte despre dvs., vă rugăm să ne anunțați prin trimiterea unui e-mail la office@activpropertiservices.ro. Nu vom fi responsabili pentru niciun fel de pierderi care rezultă din datele personale inexacte, neautorizate, deficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

16.Drepturile persoanelor fizice care ne furnizează date personale
In ceea ce privește utilizarea datelor dvs. personale, aveţi urmatoarele drepturi:

Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate
SC. SOLEXFIN S.R.L. ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informații și orice comunicări referitoare la prelucrare, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Informațiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informațiile pot fi furnizate verbal, cu condiția ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.

Dreptul de informare
(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine de la SC. SOLEXFIN S.R.L., cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care sunt deja în posesia informațiilor respective:
(a) identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;
(b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;
(c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;
(d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul 679/2016, interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță;
(e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
(f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o
organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul 679/2016, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție.
În plus față de informațiile menționate la alineatul precedent, în momentul în care datele cu caracter personal sunt obținute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă:
(a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
(b) existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
(c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 679/2016, existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
(d) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
(e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;
(f) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulamentul 679/2016, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
(3) În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.
(4) Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică dacă și în măsura în care persoana vizată deține deja informațiile respective.

Dreptul de acces:
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea noastra o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective sau o copie a datelor personale pe care le deținem în legătură cu persoana vizata.
Există excepții de la acest drept, astfel încât accesul să poată fi interzis. Dreptul de a obține o copie menționată anterior nu trebuie sa aduca atingere drepturilor și libertăților altora.

Dreptul la rectificare
Scopul nostru este să păstram datele dvs. personale corecte, actuale și complete;
Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
In anumite circumstanțe, aveți, de asemenea, dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale și de a ne cere să blocăm, să ștergem și să restricționăm datele personale.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea noastra restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
(d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor
În anumite circumstanțe, aveți dreptul să solicitați ca unele dintre datele dvs. personale să vă fie furnizate sau unui alt controlor de date într-un format utilizat în mod obișnuit.

Dreptul la opoziție
Aveți dreptul să solicitati ștergerea datele dvs. personale atunci când datele personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau când, printre altele, datele dvs. personale au fost procesate ilegal.
Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a depune o plangere
În cazul în care considerați că drepturile dvs. de protecție a datelor ar fi putut fi încălcate, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere aplicabilă sau să solicitați o cale de atac prin intermediul instanțelor.
Puteți oricând să exersați oricare dintre drepturile de mai sus, contactând office@activpropertyservices.ro împreună cu o dovadă a identității dvs., adică o copie a cărții de identitate sau a unui pașaport sau a oricărui alt document valid de identificare.

Dreptul de a retrage consimțământul
Dacă v-ați dat acordul pentru colectarea, prelucrarea și transferul datelor dvs. personale, aveți dreptul să vă retrageți total sau parțial consimțământul. Pentru a vă retrage acordul, vă rugăm să urmați link-urile de renunțare la orice mesaj de marketing trimis sau contactați office@imobiliarevaluator.ro
După ce primim notificarea că v-ați retras acordul, nu vom mai procesa informațiile dvs. în scopul (scopurile) căruia i-ați dat inițial consimțământul, cu excepția cazului în care există motive temeinice legitime pentru o prelucrare ulterioară, care să înlocuiască interesele, drepturile și libertățile dvs. stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
Retragerea consimțământului pentru a primi comunicări de marketing nu va afecta prelucrarea datelor cu caracter personal pentru furnizarea serviciilor noastre juridice.

17.Cât timp păstrăm datele dvs. personale
Vom păstra datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pe care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare și, acolo unde este necesar pentru ca societatea să initieze orice procedura legala sau să se apere împotriva revendicărilor legale, până la sfârșitul perioadei de reținere relevante sau până la soluționarea revendicărilor în cauză.
Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, considerăm valoarea, natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dvs. personale, scopurile pentru care procesăm datele dvs. personale și putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile.
Dacă doriți să aflați mai multe despre perioadele specifice de păstrare a datelor dvs. personale stabilite în politica noastră de păstrare, ne puteți contacta la office@imobiliarevaluator.ro
La expirarea perioadei de deținere aplicabile, vom distruge în siguranță datele dvs. personale în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

18.Modificări
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și de a modifica această procedura din când în când, pentru a reflecta orice modificare a modului în care procesăm datele dvs. personale sau modificăm cerințele legale. Orice modificări pe care le putem face în viitor în cadrul procedurii vor fi afișate pe această pagină web. Revedeți frecvent pentru a vedea orice actualizări sau modificări.

19.Detalii de contact
Întrebările, comentariile și solicitările referitoare la această Comunicare sunt binevenite și ar trebui adresate catre SC. SOLEXFIN S.R.L. la adresa office@imobiliarevaluator.ro sau prin trimiterea unei solicitari la adresa Blvd.Gheorghe Sincai, nr.2, bl.4, sc.C, et.4, ap.76 ,Sector 4, Bucureşti