Cum se procedeaza?


Clientul / beneficiarul contacteaza evaluatorul si ii va prezenta tipul imobilului sau a bunului mobil pentru care se doreste evaluarea, scopul evaluarii, locatia imobilului sau a bunului mobil si alte informatii care vor fi solicitate.
Se va cadea de comun acord cu privire la tarif, termen de executie a raportului de evaluare precum si stabilirea datei si orei inspectiei imobilului sau a bunului mobil.

In urma inspectiei si a primirii documentelor necesare (copii xerox ale documentelor originale), evaluatorul urmeaza sa elaboreze raportul de evaluare in termenul de timp stabilit, apoi va contacta clientul / beneficiarul in vederea inmanarii raportului de evaluare.

In functie de volumul cererilor de evaluare pe care il avem, raportul de evaluare se poate realiza si la urgenta.