Acte necesare


(Copii xerox ale documentelor originale ce vor ramane la evaluator)

APARTAMENTE, CASE si VILE

 • Act de proprietate
 • Extras de carte funciara
 • Documentatie cadastrala
 • Fisa bunului imobil
 • Planuri si Relevee

TERENURI

 • Act de proprietate
 • Extras de carte funciara
 • Planul terenului
 • Fisa bunului imobil
 • Certificat de urbanism

AUTOTURISME si AUTOVEHICULE

 • Carte de identitate

Pentru alte tipuri de evaluari – spatii productie, hale depozitare, hoteluri, pensiuni, spatii de birouri, utilaje si altele – va rugam sa ne contactati.

In functie de tipul proprietatii evaluatorul poate solicita si alte documente necesare.