Utile


EVALUARE PENTRU IMPOZITARE

CODUL FISCAL
CU NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE – Ultima actualizare: conform cu HG 791 din 3 august 2010
ART. 253
Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

(1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.

(2) Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(3) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.

(31) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.

(4) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15% .

(5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului – persoană juridică.

(6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2).

(7) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;
b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale în vigoare;
c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe clădiri este datorat de locator.

(8) Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării.

sursa – http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_Fiscal_norme.2010.htm#noua

BCR a acordat 17.300 de credite prin programul Prima Casă
Numărul total de credite Prima Casă, acordate în perioada august 2009 – august 2011 este de 17.300, iar volumul total este de 700 milioane euro, potrivit raportului ‘Perspectivele programului Prima Casa pe piaţa creditării ipotecare din România’, prezentat de BCR, într-un seminar.

Valoarea medie a creditelor este de 40.500 euro, iar creditele neperformante reprezintă aproximativ 0,1%. Din punct de vedere al repartiţiei pe regiuni, 33% dintre cele 17.300 sunt în Bucureşti, 13% în Nord-Vest, 11% în Centru, 9% în Nord-Est, acelaşi procent fiind şi în Sud-Est, Sud şi Vest. 7% din credite au fost date în Sud-Vest.

Prin Prima Casă 4 numărul total de credite este de 2.400, volumul de 93,5 milioane euro, iar valoarea medie de 39.000 euro.

Sursa: Agerpres

EXECUTARE SILITA

ARTICOLUL 147
Evaluarea bunurilor supuse executarii silite

(1) Inaintea valorificarii bunurilor, acestea vor fi evaluate. Evaluarea se efectueaza de organul de executare prin experti evaluatori proprii sau prin experti evaluatori independenti. Evaluatorii independenti sunt desemnati in conditiile art. 55. Atat evaluatorii proprii, cat si evaluatorii independenti sunt obligati sa isi indeplineasca atributiile ce le revin, astfel cum reies din prezentul cod, din actul prin care s-a dispus expertiza, precum si din actul prin care au fost numiti.

(2) Organul de executare va actualiza pretul de evaluare tinand cont de rata inflatiei.

(3) Atunci cand se considera necesar, organul de executare va proceda la o noua evaluare.

Se reduc dobânzile la creditele ipotecare

Băncile au decis să testeze piaţa creditelor ipotecare cu dobânzi simţitor mai mici decât în urmă cu un an, apropiate chiar de costurile programului Prima Casă. Cea mai recentă ofertă promoţională vine din partea BCR, care promite marje de 4,5% peste Euribor. Tendinţa de reducere a costurilor se reflectă însă în întreaga piaţă.

BCR a introdus la în ceputul săptămânii un nou credit ipotecar, a cărui principală noutate o re­prezintă costurile mult mai scăzute decât în cazul ofertei existente. Noul credit propus de BCR urcă pe primul loc în topul creditelor ipotecare în euro, conform tabelelor comparative Conso.ro. Rata dobânzii este formată din Euribor la trei luni plus o marjă de 4,5% pentru clienţii care decid să îşi încaseze salariul prin bancă sau au mai avut credite la BCR.

Costul total mai cuprinde un comision de acordare de 2,5%, un comision lunar de 0,02% din valoarea iniţială a creditului şi obligaţia de a suporta costul asigurării de imobil. DAE începe de la 6,14% la euro, existând şi posibilitatea de a obţine creditul fără avans. Costurile sunt în acest caz mai mari.

Noi oferte promoţionale

Emporiki Bank a mers mai depar te şi a redus simţitor costurile credi telor ipotecare în lei, acestea devenind chiar mai ieftine decât varianta oferită prin programul Prima Casă, cu o marjă peste Robor de doar 2% şi fără alte comisioane.

La începutul lunii septembrie, Millennium Bank a decis să scadă costurile aferente creditelor ipotecare cu 1% şi să ofere avantaje suplimentare clienţilor care acceptă să îşi încaseze venitul lunar printr-un cont deschis la bancă. Astfel, marja de dobândă peste Euribor scade până la 5% în cazul creditelor în euro.

Raiffeisen Bank a atacat piaţa cre ditelor de refinanţare şi se angajează să suporte taxele notariale pentru cei care decid să contracteze un credit de refinanţare cu ipotecă.

Scăderea dobânzilor se reflectă în întreaga piaţă

Tendinţa de reducere a dobânzilor la creditele ipotecare s-a instalat încă din urmă cu un an şi se reflectă în întreaga piaţă. În ultimele 12 luni, valoarea medie a Dobânzii Anuale Efective (DAE) în cazul creditelor ipotecare în euro a scăzut cu aproape 2%, de la 10% la 8,1%, în condiţiile în care Euribor s-a aflat pe un trend ascendent.

Şi în cazul creditelor în lei se poate observa o evoluţie similară. DAE mediu a coborât de la 16,4% în septembrie 2009 şi la 13% în prezent.

În aceeaşi perioadă, Robor la trei luni a scăzut de la 10,8% până la 6,8%, deci o parte din ieftinirea ofertelor de finanţare în lei poate fi pusă şi pe seama diminuării indicilor monetari utilizaţi la stabilirea dobânzilor.

Valoarea apartamentelor in Bucuresti
În prima jumătate a anului, o garsonieră veche s-a vândut în medie cu 1,800 Euro/mp, suprafaţă utilă în zona Ultracentrală a Bucureştiului, în timp ce cele mai mici preţuri s-au înregistrat în zonele periferice ale oraşului unde media preţurilor apartamentelor vechi a fost de 780 Euro/mp, în scădere cu aproximativ 7% faţă de Semestrul al doilea din 2009, se arată într-un studiu realizat de compania de evaluare Darian.

Media la nivelul Capitalei a fost de 1,236 Euro/mp suprafaţă utilă.

Cea mai mare evoluţie a preţurilor s-a înregistrat la apartamentele cu o cameră, în scădere cu 5.4% faţă de semestrul trecut, iar cea mai mică evoluţie s-a înregistrat la apartamentele cu patru camere, în scădere cu 4.1%

În primele şase luni ale anului, preţul mediu/mp în zona centrală pentru o garsonieră a fost de 1425 Euro, cu 75 Euro mai puţin decât în semestrul II al anului trecut. În cazul unui apartament cu două camere preţul mediu a fost de 1375 Euro/mp faţă de 1450 Euro/mp în ultima jumătate a lui 2009.

Potrivit Darian, în primul semestru al anului preţul minim pentru o garsonieră dintr-o zonă semicentrală a fost de 40.000 Euro, în timp ce valoarea maximă a urcat până la 55.000 Euro. Din aceeaşi analiză reiese că valoarea minimă pentru două camere a fost în prima jumătate a lui 2010 de 55.000 Euro, iar cea maximă de 80.000 Euro.

Sursă: Darian

Sursa: Imopedia.ro

BCR vrea Prima Casă 3 cu garanţii de 50% de la stat

BCR discută cu Guvernul despre un program “Prima Casă 3″ şi a propus totodată ca garanţiile date de stat în schemele Prima Casă să fie de 50% din valoarea creditului, a declarat directorul general al băncii, Dominic Bruynseels.

“Ceea ce mi-ar plăcea să facă Guvernul ar fi să ne dea o garanţie de 50%, pentru că atunci am putea măcar să dublăm mărimea programului şi să punem creditele ipotecare la dispoziţia mai multor oameni”, a declarat şeful BCR.

BCR a acordat până acum peste 10.000 de credite în programele Prima Casă 1 şi 2, în valoare totală de 430 milioane euro, având o cotă de piaţă de 35% pe aceste scheme ale guvernului.

Prin programul “Prima Casă”, Guvernul garantează creditele pentru cumpărarea unei locuinţe în limita a 60.000 euro, pentru imobile vechi ori deja începute, şi 70.000 euro, pentru locuinţe cu lucrări încă neîncepute, iar cumpărătorii organizaţi în asociaţii vor avea o garanţie de câte 75.000 euro, tot pentru case noi.

Creditele prin “Prima Casă” au o rată a dobânzii EURIBOR (rata solicitată între principalele bănci din zona euro la depozitele pe piaţa interbancară) la 3 luni plus maxim 4% pe an, la credite în euro, respectiv ROBOR (rata dobânzii la împrumuturi pe piaţa interbancară românească) la 3 luni plus maxim 2,5 puncte procentuale. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de finanţator.

Sursa: Money.ro